Ana içeriğe atla

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalarda, bilimsel araştırma protokolünün ilgili mevzuat ve yükümlülükleri doğrultusunda yazarlar, çalışmalarını ilgili prensiplere uygun olarak yaptıklarını; kurumların etik kurullarından ve çalışmaya katılmış kişilerden Informed Consent Form- Bilgilendirilmiş Onam Formu aldıklarını, makalenin araştırma yöntemiyle ilgili kısmında belirtmek zorundadırlar.

  • Anket, mülakat, odak grup görüşmesi gibi nitel ya da nicel yöntemlerle yürütülen, katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren her türlü araştırmalar etik kurul izni gerektirir.
  • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı durumunda sahiplerinden izin alınmalı ve makalede bu durum belirtilmelidir.
  • Yazarlar, mülkiyet hakları üçüncü şahıs veya kuruluşlara ait olan telif hakkı korumalı fikir ve sanat eserlerini kullanmaları halinde, kullanıma ilişkin izin belgesini makalelerinde belirtmelidirler.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.