Ana içeriğe atla

 

WLS "Telif Hakkı Devir Formu" için buraya tıklayınız.

"Yayın Etiği ve Etik Kurul İzin Belgesi Beyan Formu" için buraya tıklayınız.

 

2020 yılı itibariyle, TR Dizin tarafından ilan edilen “TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında etik kurallar ile ilgili hususlara uyulması istenmiştir.

Bu bağlamda; etik kurul izni gerektiren çalışmalarda “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” konusu TR Dizin tarafından kendi kapsamında yer alan dergilerin kriterlerine eklenmiştir.

 

Bu doğrultuda;

  1. Aşağıda listelenen çalışmalar için “Etik Kurul İzni” sağlanmalı ve makale ile birlikte dergiye sunulmalıdır.
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
  1. Ayrıca,

• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

  1. Üniversite dışında yapılan araştırmalar için araştırmacılar, kendi bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurarak ilgili belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.
  2. 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir

“TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında, WLS’e çalışmalarını göndermeyi planlayan tüm araştırmacıların yukarıda belirtilen hususlara hassasiyetle dikkat etmeleri ve aşağıda link olarak verilmiş “Yayın Etiği ve Etik Kurul İzin Belgesi Beyan Formu”nu doğru ve eksiksiz doldurarak ek bir belge olarak çalışmalarının yanında dergiye yollamaları gerekmektedir.

Ayrıca; Madde 1 ve Madde 2 kapsamına giren çalışmalarını gönderecek yazarların, ilgili belgeleri (Etik Kurul İzin Belgesi, Aydınlatılmış Onam Formu vb.) belgelerini ek olarak yollamaları gerekmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.